Copyright

© Stomerij Helder

Alle rechten voorbehouden. Al het materiaal dat onderdeel uitmaakt van deze website worden beschermd door de internationale copyright wetgeving. Het kopieëren of aanpassen van beeldmerken, auteursgerechtigd materiaal of intellectueel eigendom is ten strengste verboden.

Door gebruik te maken van deze website aanvaardt u dat stomerijhelder.nl informatie, data, fotomateriaal, grafieken, video’s, lettertypen, afbeeldingen en ander materiaal (zogenaamd “content”) bevat dat beschermd wordt door copyrights, trademarks en overige beschermende rechten, en dat deze rechten gelden op elk mogelijk toepassingsgebied, nu en voor toekomstige toevoegingen aan deze website.

Alle inhoud is beschermd door copyright als een collectief geheel onder internationale copyright verdragen, en Stomerij Helder heeft een copyright m.b.t. de selectie, coördinatie, arrangering en verbetering van zulke content. U mag nog aanpassen, verwijderen, uitbreiden, publiceren, uitzenden, deelnemen aan het verplaatsen of verkopen van, afgeleide producten creëren, nog op welke wijze dan ook exploreren van de inhoud van deze website, als geheel of als gedeelte.

Alle rechten gereserveerd. Logo, beeldmerken, product namen, bedrijfsnamen die voorkomen op stomerijhelder.nl zijn het rechtmatige eigendom van de respctievelijke eigenaren.